Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nepublikovaný článek: 

 

„Notářský spolek mladých“  &  www.notar.estranky.cz
 
Před několika lety jsme si v našem sportovním klubu zřídili jednoduché internetové stránky. Prostě nám přišlo vhodné, abychom si mohli hromadně sdělovat důležité údaje o trénincích, zápasech, školení rozhodčích nebo si jen popovídat na fóru. Po pár letech jejich provozu mohu zodpovědně říct, že takové stránky jsou šikovná věc, bez které si už nedokážeme chod klubu představit.
 
Jsem registrovaný ještě v jednom klubu (byť v něm nemám žádný registrační průkaz, což mne mrzí). Je trochu větší a mnohem váženější. Má logo se lvíčkem – skoro jako reprezentace. A také se v něm trochu sportuje. Důraz se klade hlavně na hru hlavou. Občas potrénujeme. To se ví, že to nemůže být každý den. Hlavičkovat se nedá pořád. Týmy juniorů i přípravku máme samozřejmě zřízené, protože nákup cizích hvězd je tuze drahá záležitost a letité krédo klubu postavené na výchově vlastních talentů se u nás stále poctivě dodržuje. Ale víme, že bez tréninku to prostě nejde, ani u mladých „mozartovských“ nadějí. Je třeba mít tréninkový plán, být cílevědomý a mít v hlavě nějakou tu vizi. A tak mne napadá, že …
 
idea „notářského spolku mladých“ si o svou realizaci říká poměrně dlouhou dobu. Absence takového uskupení na poli notářství je zcela jistě mínusem pro celý stav, neboť spojitost nádob notářů s jejich zástupci, kandidáty a koncipienty (prostě „učedníky“) je nepochybná. Mistr potřebuje učedníka a učedník svého učitele. Jeden bez druhého se obejde jen těžko a i když to samozřejmě jde, ku prospěchu věci to nebývá … a taky si myslím, že …
 
tlačit na pilu by měli mladí. Ti občas hudrají na ne zcela dostatečnou přípravu k notářským zkouškám. Jedenkrát ročně konané celostátní školení koncipientů, na kterém se během dvou a půl dne zpracovává zadání simulující písemnou část notářské zkoušky a vyslechne se přednáška, je bezvadná věc. Jednoznačně přínosná. Před notáři, kteří věnují svůj čas učedníkům je potřeba smeknout. Vždy nás poučili a někdy i pobavili, obzvlášť když se sami začali dohadovat nad správností řešení. Rovněž „občasná“ školení, která jsou obvykle konána na základě konkrétní legislativní změny, jsou k užitku,
o tom není třeba polemizovat. Avšak pro jejich nepravidelnost (a časté, zejména kapacitní, omezení účasti pro koncipienty) v nich nelze spatřovat tu pravou a k notářské zkoušce cílenou přípravu koncipienta. Tréninkový přídavek je to ale dobrý. Stačí to ale pro přípravu ke zkoušce? A stačí to ke složení notářské zkoušky samotné? A jsou koncipienti po složení notářské zkoušky už natolik zkušení a znalí, že nepotřebují další trénink? Jistě, je to individuální (byť odpověď na otázku je pochopitelné „ne“). Vždy záleží na konkrétní osobě, kolik studiu věnuje času, kolik srdíčka a jak moc hlavičkovala. Myslím, že je nesporné, že příprava na všech frontách by mohla být intenzivnější a hlavně mnohem rozmanitější. A jsem přesvědčen o tom, že tu „pilu“ musí rozjet sami učedníci. Lze tak jen souhlasit s názory doktorů Šešiny a Wawerky, které občas prezentují v Ad notam[1], že iniciativa a tlak na N(n)otářskou komoru by měl vzejít od mladých. Těžko můžeme čekat, že notáři budou zakládat spolek koncipientů.
 
Každý z „učedníků“ by prostě měl začít u sebe. Nechci kverulovat, ani čekat na spásu shůry, natož bořit základy notářské samosprávy, ale pokusit se napomoci spuštění užitečné věci, za kterou zřízení takového uskupení považuji. Několik nápadů člověk v hlavě má a jejich realizace mi přijde celkem snadno řešitelná. A mohla by být i ku prospěchu naší věci.
 
www.notar.estranky.cz
 
je provizorně zřízená internetová stránka, na které bych rád inicioval diskusi ke vzniku „notářského spolku mladých“. A samozřejmě nejen k němu. Nemohu si pomoci, ale vidím ve zřízení takového uskupení pomocnou ruku dalšímu rozvoji celého notářského stavu. Snad to někomu může znít přehnané, ale notářská obec je obcí natolik malou, že by měla zapojit každého, kdo o to bude stát a bude chtít pomoci. „Spolek mladých“ se mi k tomuto cíli jeví jako ideální prostředek. Umožní nejen formulaci názorů učedníků a jejich prezentování vedení notářské obce, ale předpokládal bych, že ze „spolku“ vzejde i vlastní aktivita na poli vzdělávání, vlastního spolčování či pomoci komorám.
 
Tudíž pevně doufám, že prostřednictvím stránek by se učedníci mohli poprvé oficiálně zformovat a vyjádřit a byť článek je primárně zaměřen na jejich vzdělávání, byl bych rád, kdyby se na stránkách rozproudila diskuse i o dalších tématech. Místa pro příspěvky je na internetu dost a spousta z vás má v hlavě nápady, které by mohly prospět notářské obci.
 
Na internetových stránkách se pokusím jednoduše roztřídit základní témata diskusí, do kterých bude možné přispívat. Z počátku se budu snažit stránky „spravovat“ a na relevantní podněty obratem reagovat. Věřím, že v případě zájmu bude možné brzy vyzkoušet kapacitu některé z  místností nového sídla Notářské komory a nebo se jen sejít někde v hospodě (kde se stejně diskutuje nejlépe) a uvést „notářský spolek mladých“ v život.
 
 
 
Martin Kopal, not.kandidát a trvalý zástupce Heleny Čapkové, notářky v Praze


[1] Šešina, M., O vzdělávání notářských koncipientů, Ad Notam 4/2008
Wawerka, K., Notářské jaro, Ad Notam 2/2010
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Blood Apply pressure on Readings Explained

(APypeexelaxy, 30. 7. 2018 12:30)

Pression arterielle est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre moelle bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/peut-on-acheter-du-cialis-sur-internet/